Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız, Çalışanlarımız,

Temelleri 1970’lere dayanan grubumuz, 40 yıla varan bilgi birikimi ile, tecrübesi, güçlü ve köklü bir kurum kültürü ile başta enerji alanında olmak üzere pek çok sektörde değer üreterek ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

Bu tecrübe ve bilgi birikimi Grubumuzu ülkemizde Petrol ve Gaz Sektörünün güvenilir, öncü bir kuruluşu haline gelmesine vesile oldu.

Bu 40 yıl içerisinde Grubumuz Enerji, Nakliye ve Taşımacılık, , Depo ve limancılık,Lojstik, Dağıtım, Bio enerji rafinaj ve üretimi, Madencilik, Emtia Ticareti, İnşaat, Alt Yapı Projeleri gibi pek çok alanda yaptığı yatırımlarla kendini ispatlamış; insan ve kalite odaklı çalışma anlayışımızla sürdürülebilir uluslararası başarı daima kaçınılmaz olmuştur.

Grubun var olduğu ana sektörlerden birisi olan Petrol ve Gaz Sektörü içerisinde; Delta Group, değer zincirlerinin upstream dediğimiz arama ve üretim kısmı hariç, diğer her türlü entegre midstream ve downstream faaliyetinde bulunmuş bir Grup’tur.

Bununla beraber Emtia Ticareti yaklaşık 35 yıldır Grubumuzun asıl işlerinden birini oluşturmaktadır. Emtia Ticareti kuruluşundan bu yana çok ciddi güven ve iş yapma becerimize dayalı bir uluslararası tecrübemiz bulunmaktadır. Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkaslardan, Akdeniz’e kadar birçok ülkede emtea ticareti yaptık. Yıllardır Petrol ve gaz başta olmak üzere yürüttüğümüz ticaret işlemlerine; 2013 senesinde girmiş olduğumuz Madencilik Sektörü ile birlikte Maden Ticaretini de eklemiş olduk. Maden ticaretimizin hacmi büyüyerek ticaret hacmimizi ve ağımızı daha da geliştirdik.

Grubumuz büyüyen yatırımlarına; en son Krom Madenciliğini ekledik. 2013 senesinde Ege bölgesinde bulunan bakir bir Krom Ocağını devralmamızla birlikte Krom Madenciliğine de giriş yaptık. Daha sonra bölgesel havza madenciliğini benimseyerek maden sahalarımızı 5 katına çıkardık ve bugün itibariyle Türkiye’nin en büyük parça krom üretici ve ihracatlarından biri olduk.

İş kollarımızda gerçekleştirmiş olduğumuz sağlam, dengeli ve çok yönlü gelişme ve büyümemiz, mali yapımızın da güçlenmesini sağlayarak geleceğe dair büyüme odaklı bakışımızı şekillendirmektedir.

Büyüdükçe daha da dinamik bir hal alan Grubumuzda insan kaynağına özel önem vererek; işinin en iyisi profesyonelleri Delta çatısında toplayarak daima karlı, verimli ve üreten ve büyüyen bir Grup olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Var olduğumuz her sektörde, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenini arttırmak, katma değerli hedeflerimizi gerçekleştirirken en çok dikkat ettiğimiz husustur.

Bugüne kadar sağlamış olduğumuz bu güven sayesinde; her gün büyüyen, dinamizmini asla yitirmeyen yapısıyla; sonuç odaklı yaklaşımıyla; uluslararası iş yapabilme becerimiz, kalite-çevre-güvenlik ekseninde insan ve doğaya duyarlı politikalarımız ile, etik standartlara dayalı yürüttüğümüz iş modelimizle, daima büyümeye ve gelişmeye açık olan temelleriyle; Delta Star olarak faaliyet gösterdiğimiz bütün sektörlerde, toplumumuza ve çevreye katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

Tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz.