Delta Petrol

Delta Petrol

1984’te Ceyhan’da kurulan akaryakıt terminali süre içersinde, 700,000 ton kapasiteye ulaşarak hem Türkiye’nin hem de Akdeniz’in en büyük bağımsız akaryakıt depolama terminali haline gelmiştir. Yeni liman yatırımıyla da aynı anda 6 gemi yanaştırabilen ve toplam en büyük 200,000 dwt gemileri alabilen büyük bir akaryakıt limanı geliştirmiştir. Dünyadaki uluslararası cok uluslu petrol devleri ve ululsararası petrol ve gaz ticaret firmalarıyla uzun yıllar çalışmış ve uluslararsı standartlarda SEÇ politikalarına uygun ve güvenilir şekilde yatırım ve işletmesini gerçekleştirmiştir.