Meyra Madencilik

Meyra Madencilik

2018 senesinde, Meyra Madencilik’e ait Bursa’daki çinko ve kurşun maden sahasinın coğunluk hissesini almasıyla, Delta Grup madencilik faaliyetlerini geliştirme adımını atmıştır.

Ciddi görünür sülfürlü cevher rezerv tespit edilen ve işletmede olan ve daha önce de yıllara sari üretim yapılmış olan bu ruhsatın, Delta Group’la beraber Meyra’nın hedeflediği iş planını hızlıca yürürlüğe koyup, kısa zamanda arama ve sondaj programına daha kapsamlıca ele alıp, akabinde de zenginleştirme ve flotasyon yatırımlarını hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Firmanın resmi sitesi