YATIRIM YAKLAŞIMIMIZ

Ne arıyoruz?

Delta Star olarak 50 yıla yaklaşan tecrübemizle birlikte uluslararası piyasalarda iş yapabilme beceri ve kabiliyetine sahibiz. Güçlü bir finansal yapı ve finansman sağlama olanağımız bulunmaktadır. Kurumsal Yönetişim ilkelerine sadık bir Grup olarak faaliyetlerimizi büyüme odaklı sürdürmekteyiz. Avrupa, Afrika, ve Ortadoğu bölgelerinde geçmişten bu yana uzanan güçlü uluslararası networkumuz ve iş tecrübemiz bulunmaktadır. Güçlü bir kurumsal kimliği ve başarı hikayesi bulunan Delta Star’ın Enerji, Lojistik ve Taşımacılık, Depolama ve Limancılık, Madencilik, Emtia Ticareti, Altyapı Yatırım İşleri, İnşaat, Gayrimenkul sektörlerinde kanıtlanmış bir başarısı bulunmaktadır.

Bununla birlikte Grup’umuzun sinerji ve katma değer sağlayabileceği, yapımızla uyumlu, orta ve uzun vadede Grup’a değer katacak yeni yatırım ve faaliyetler arayışlarında aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktayız:

  • Küçük ve Orta ölçekli belirli bir ölçeğe gelmiş ve kendini kanıtlamış firmalar radarımızdadır.
  • Türkiye, Akdeniz, Ortadoğu ve Afrika Coğrafyasında iş fırsatlarına bakmaktayız 
  • Şirketin en az 51% hisselerinin devri devralınması ve kurumsal değerlerimizle yönetmeyi amaçlıyoruz. 
  • Güçlü bir idari yapı ve buna bağlı başarı sağlamış yönetimler aramaktayız.
  • Büyüme oranları yüksek ve uluslararası genişletilebilir projeleri tercih ediyoruz. 
  • Yoğun ve çoklu rekabet yerine katma değeri yüksek iş alanları ve gelişime açık işler hedefimizdedir. 
  • Tecrübe ve çalıştığımız sektörlere yakın, B2B alanları tercih etmekteyiz. 
  • Sürdürülebilir 5 yıllık iş ve yönetim planlarına önem vermekteyiz. 

Bu bağlamda kendimize, Ülkemize ve Bölgemize olan inancımızla büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Grup’a hem mevcut işlerimizi kuvvetlendirmek hem de yeni yatırım ve faaliyet alanları kazandırma adına girişimlerimiz devam etmektedir.