BAŞKANIN MESAJI

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız, Çalışanlarımız,

Temelleri 1970’lere dayanan Delta Group, 50 yılı aşkın süredir bilgi birikimi, tecrübesi, güçlü ve köklü bir kurum kültürüyle başta enerji alanında olmak üzere pek çok sektörde değer üreterek ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamaya devam etmektedir. Bu tecrübe ve bilgi birikimi, Grubumuzunpetrol ve gaz, maden, emtia ticareti ve perakende sektörlerinde güvenilir, öncü bir şirket haline gelmesini sağlamıştır.

Bu 50 yıl içerisinde Grubumuz enerji, nakliye ve taşımacılık, depo ve limancılık,lojstik, dağıtım, biyokütle enerjisi rafinaj ve üretimi, madencilik, emtia ticareti, inşaat, alt yapı projeleri gibi pek çok alanda yaptığı yatırımlarla kendini ispatlamış, insan ve kalite odaklı çalışma anlayışımızla sürdürülebilir uluslararası başarı daima kaçınılmaz olmuştur.

Delta Group, var olduğu ana sektörlerden birisi olan Petrol ve Gaz Sektörü içerisinde; değer zincirlerinin upstream dediğimiz arama ve üretim kısmı hariç diğer her türlü entegre midstream ve downstream faaliyetinde bulunmuş bir şirkettir.

Bununla beraber,emtia ticareti yaklaşık 35 yıldır Grubumuzun asıl işlerinden birini oluşturmaktadır. Emtia ticaretinde kuruluşumuzdan bu yana çok ciddi güven ve iş yapma becerimize dayalı uluslararası tecrübemiz bulunmaktadır. Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkaslardan, Akdeniz’e kadar birçok ülkede emtia ticareti yaptık. Yıllardır petrol ve gaz başta olmak üzere yürüttüğümüz ticaret işlemlerine; 2013 yılında girmiş olduğumuz maden sektörüyle birlikte maden ticaretini de eklemiş olduk. Maden ticaretimizin hacmini hızla büyüterek ticaret hacmimizi ve ağımızı daha da geliştirdik.

Grubumuzunmaden sektöründe büyüyen yatırımlarına 2013 yılındakrom madenciliğini ekledik. Ege bölgesinde bir krom ocağını devralarak krom üretimine başladık. Buradaki başarımızın ardından bölgesel havza madenciliğini benimseyerek maden sahalarımızı 5 katına çıkardık ve bugün itibariyle Türkiye’nin en büyük parça krom üretici ve ihracatlarından biri olduk.

Bursa Yenişehir’de 2018’den bu yana arama, rezerv geliştirme, arge, üretim ve tesisleşme yatırımlarını tamamladığımız kurşun çinko işletmesi ve zenginleştirme tesisimizde üretime başladık. Kurşun çinko ihracatında da önemli oyunculardan olma hedefiyle üretimimizi her geçen gün artırıyoruz.

Mevcut işletmelerimizle birlikte Çanakkale, Denizli ve Muğla’daki polimetalik maden sahalarında proje geliştirme ve yatırım çalışmalarına devam ediyoruz.

İş kollarımızda gerçekleştirmiş olduğumuz sağlam, dengeli ve çok yönlü gelişme ve büyümemiz, mali yapımızın da güçlenmesini sağlayarak geleceğe dair büyüme odaklı bakışımızı şekillendirmektedir.

Büyüdükçe daha da dinamik bir hal alan Grubumuzda insan kaynağına özel önem vererek, işinin en iyisi profesyonelleri Delta çatısında toplayarak; daima karlı, verimli, üreten ve büyüyen bir Grup olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Attığımız her adımın, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini sorumlu bir biçimde yönetiyor, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve ilkelerimizi daima en önde tutuyoruz.

Yarım asırdır Türkiye ve dünya için değer üreten Delta Group, büyüme enerjisini dünyamızı koruyan, çevreye ve insana duyarlı, paydaşlarıyla iş birliği ve güveni önemseyen stratejilerini, sürdürülebilir ekonomik kalkınma yolunda en iyi şekilde kullanmaya devam edecektir.

Var olduğumuz her sektörde, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenini arttırmak, katma değerli hedeflerimizi gerçekleştirme yolundaki en önemli ilkemizdir.

Bugüne kadar sağlamış olduğumuz bu güven sayesinde; her gün büyüyen, dinamizmini asla yitirmeyen yapımız, sonuç odaklı yaklaşımımız; uluslararası iş yapabilme becerimiz, kalite-çevre-güvenlik ekseninde insan ve doğaya duyarlı politikalarımız, etik standartlara dayalı yürüttüğümüz iş modelimiz, daima büyümeye ve gelişmeye açık olan güçlü temellerimizle, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde toplumumuz ve geleceğimiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.

Tüm paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Delta Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet HABBAB