SAĞLIK VE GÜVENLİK

Sağlık ve güvenlik, en önemli önceliğimizdir. Çalışanlarımızın ve yakınımızdaki toplulukların yaşamlarını sağlıklı, emniyetli ve huzurlu şekilde sürdürebilmesi için gerekli süreçleri geliştirmek için tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz.

Güvenli çalışma ortamları oluşturmak ve sürdürmek, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için katkı sağlamak amacıyla, yasal mevzuatın daha ilerisinde standartlar ve süreçler oluşturuyoruz.

Çalışanlarımızın her gün evine sağlıklı şekilde ulaşması en büyük isteğimizdir. Bu nedenle tüm operasyonlarımızda en üst düzeyde risk değerlendirme, eğitim, ve yönetim uygulamaları geliştiriyor, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı her gün daha iyi bir seviyeye taşımak için mevcut sistemlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.