TOPLUMLA İLİŞKİLER

Toplumla ilişkilerimizi geniş bir perspektifte ele alarak; kalıcı değer yaratan, sürdürülebilir fayda sağlayan, karşılıklı etkileşimi güçlendiren ortaklıklar oluşturmak, özellikle kilit paydaşlarımızla daha güçlü ilişkiler kurabilmek için emek veriyoruz.

Çalışanlarımız, aileleri, faaliyetlerimizden etkilenen topluluklar ve toplumun, operasyonlarımızın olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinden yararlanmalarını önemsiyoruz.

Paydaşlarımızla daha şeffaf, katılımcı ve anlamlı ilişki geliştirmek için etkileşim fırsatlarını artırmaya çalışıyoruz.

Tüm paydaşlarımızla karşılıklı güven içinde sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmek, 50 yılı aşkın geçmişimizden gelen değerlerimizin en başında gelmektedir.

Yatırımlarımızı toplumla olan güvene dayalı ilişkimizi daima güçlendirip topluluk desteğini alarak hayata geçirmek, sürdürülebilir gelişim yoluyla toplumsal yaşamı zenginleştirmek, başarımızın temelinde yer alan unsurlardandır.

Toplum ilişkilerimizin en iyi performansta yönetilebilmesi için operasyonlarımızın olduğu tüm bölgelerde toplum ilişkilerinden sorumlu personellerimiz kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özellikle yakın toplulukların faaliyetlerimizle ilgili düzenli ve doğrudan bilgilendirilmesi için çalışmaktadır. İşletmelerimiz, paydaşlarla etkin bir ilişki kurabilmesi amacıyla paydaş katılım programları ve şikayet mekanizmalarına sahiptir.