KURUMSAL SORUMLULUK

Delta Group olarak kendimizi kurumsal bir dünya vatandaşı kabul ediyor, yalnızca ekonomik kalkınma için değil; yaşanılır bir dünya, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, sorumlu üretim, eşitsizliklerin azaltılması hedefleriyle değer yaratıyoruz.

Paydaşlarımız, toplum ve dünya için sosyal yatırım ve bağış stratejilerimizi sürekli geliştiriyor, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretiyoruz.

Kurumsal sorumluluk yaklaşımımız, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ve ulusal düzeyde öncelikli ihtiyaçlara yönelik en iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kurumsal sorumluluk projelerimiz, Gönüllülük Komitesi ve Delta Gönüllüleri Çalışma Grupları tarafından üretiliyor ve öncelikli çalışma alanlarımızda kalıcı, sürdürülebilir ve etkili faydalar yaratmak üzere hayata geçiriliyor.

Girişimlerimizi ve çabalarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın her biriyle uyumlu hale getirerek çevreye, topluma ve dünyamıza yerel ve küresel ölçekte faydalı olmayı hedefliyoruz.

Delta Gönüllüleri’nin 2022 yılı kurumsal gönüllülük programları, “çevre,” “eğitim,” “toplumsal cinsiyet eşitliği,” “doğal afetler ve iklim değişikliği” konularına odaklanıyor.